+ Số tài khoản: 19030686427037
Ngân hàng Techcombank chi nhánh Thanh Xuân

+ Số tài khoản:0301000329169
Ngân hàng Vietcombank CN Hoàn Kiếm

+ Số tài khoản: 22210001272429
Ngân hàng BIDV CN Thanh Xuân

+ Số tai khoản:1303206237089
Ngân hàng Agribank.chi nhánh hà thành,
Chủ tài khoản: Phạm Văn Quân

 

Ghi rõ nội dung chuyển khoản bao gồm: Họ tên + sđt + mã đơn hàng

Ví dụ: Nguyễn Văn A + 0968567666 + 4837